Tranh đồng Thuận Buồm Xuôi Gió 1m2 * 2m3 tranh xước

12,000,000₫ 15,000,000₫

Mô tả

Tranh đồng Thuận Buồm Xuôi Gió 1m2 2m3 tranh xước

Tên sản phẩm: Tranh Đồng Thuận Buồm Xuôi Gió 1m2 2m3

Kích thước: 1m2*2m3 

Vật liệu: Đồng liền tấm hàng nghệ nhân thúc thủ công làm màu xước

Kiểu Dáng: Thuận Buồm Xuôi Gió 

Tranh đồng Thuận Buồm Xuôi Gió 1m2 2m3 tranh xước

Tranh đồng Thuận Buồm Xuôi Gió 1m2 2m3 tranh xước

Tranh đồng Thuận Buồm Xuôi Gió 1m2 2m3 tranh xước

Bình luận

Sản phẩm khác