Tượng hổ bằng đồng 30cm

4,500,000₫ 5,400,000₫

Mô tả

tượng hổ bằng đồng

Tượng hổ bằng đồng:

Cao 30 dài 13 ngang 14 nặng 5kg giá 4.500.000đ

tượng hổ bằng đồng

tượng hổ bằng đồng

tượng hổ bằng đồng

tượng hổ bằng đồng

Bình luận

Sản phẩm khác