Tượng Cá Chép Bằng Đồng vẩy tiền cao 22cm

3,240,000₫

Mô tả

Tượng Cá Chép Bằng Đồng vẩy tiền cao 22cm dài 26cm nặng 3kg

Cá chép bằng đồng

Cá chép bằng đồng

Cá chép bằng đồng

Cá chép bằng đồng


Bình luận

Sản phẩm khác