Cóc Ngậm Tiền Bằng Đồng Dát Vàng 24k Cao 25cm

12,000,000₫ 15,000,000₫

Mô tả

Cóc Ngậm Tiền Bằng Đồng

Cóc Ngậm Tiền Bằng Đồng Thếp Vàng 24k cao 25 dài 38 ngang 40 nặng 8kg

Cóc Ngậm Tiền Bằng Đồng

Cóc Ngậm Tiền Bằng Đồng

Cóc Ngậm Tiền Bằng Đồng

Cóc Ngậm Tiền Bằng Đồng

Cóc Ngậm Tiền Bằng Đồng

Cóc Ngậm Tiền Bằng Đồng

Cóc Ngậm Tiền Bằng Đồng

Cóc Ngậm Tiền Bằng Đồng

Cóc Ngậm Tiền Bằng Đồng

Cóc Ngậm Tiền Bằng Đồng

Bình luận

Sản phẩm khác