Đỉnh đồng 60 song long 16 món Tím Đậm

32,630,000₫ 38,590,000₫

Mô tả

Mã bộ 101

Đỉnh đồng 60 song long 16 món gồm:

- Bộ đỉnh đồng ngũ sự 60cm giá 18.560.000đ

- đôi đèn 43cm giá 2.800.000đ

- đôi lọ hoa 30cm giá 2.600.000đ

- đôi ống hương 29cm giá 2.080.000đ

- 1 bát hương 18cm giá 1.580.000đ

- 2 bát hương 16cm giá 2.360.000đ

- mâm bồng 30cm giá 1.400.000đ

- bộ ngai 5 chén giá 1.250.000đ

Tổng 32.630.000đ

đỉnh đồng 60cm tím đậm song long

đỉnh đồng 60cm tím đậm song long

đỉnh đồng 60cm tím đậm song long

đỉnh đồng 60cm tím đậm song long

đỉnh đồng 60cm tím đậm song long

đỉnh đồng 60cm tím đậm song long

đỉnh đồng 60cm tím đậm song long

đỉnh đồng 60cm tím đậm song long

đỉnh đồng 60cm tím đậm song long

>>>>Xem thêm các sản phẩm đồng phong thủy đỉnh đồng đẹp khác!

Bình luận

Sản phẩm khác