18%
Bộ đỉnh đồng tam khí ngũ sự 45cm 23kg

Bộ đỉnh đồng tam khí ngũ sự 45cm 23kg

16,500,000₫ 20,000,000₫

Mô tả

Mã sản phẩm: Bộ 33: Bộ đỉnh đồng tam khí ngũ sự 45cm 23kg

Kích thước: Cao 45cm hạc cao 50cm nặng 23kg

Vật liệu: Đồng đỏ trạm khảm tam khí từ bạc ta và đồng xanh

Màu sắc: Màu tam khí

Bộ đỉnh đồng tam khí ngũ sự 45cm 23kg

Bình luận

Sản phẩm khác