Giỏ hàng

Mô hình xe đạp lên đốc,và xe đạp xuống dốc

1. Chúng ta xác định mình là những nhà đầu cơ, chơi ngắn hạn theo Dòng Tiền. Tiền vào mình chọn hàng. Tiền ra thì đứng ngoài, ra cùng và quan sát

2. Kết Hợp Dòng Tiền + Phân Tích Kỹ Thuật VSA để soi xu hướng tích lũy của cổ phiếu cũng như điểm vào kỹ thuật chuẩn giúp ích cho việc chọn cổ phiếu

3. Tiền Vào Được Định nghĩa như sau : +Đường Tổng Cầu thiết lập được 2 đáy. Đáy sau cao hơn đáy trước. Điểm dừng cao hơn đỉnh trước +Giá Xanh + KL khớp phiên tạo đà phải lớn hơn được TB 20 Phiên

4. Tiền Ra Được Định Nghĩa như sau +Đường Tổng Cầu Thiết Lập 2 Đỉnh. Đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước. Điểm dừng thấp hơn đáy trước +Giá Đỏ , Vi Phạm Trend Tinh hoa của Triết Lý Chơi Này Gói Gọn Trong 4 Điều Trên thôi. Ngày nào em cũng nhắc đi nhắc lại để anh chị nhớ CÒN KẾT QUẢ CỦA MỖI NGƯỜI PHỤ THUỘC VÀO 3 ĐIỀU SAU

1. QUẢN TRỊ CẢM XÚC ( CHIẾM 60% KẾT QUẢ )

2. QUẢN TRỊ RỦI RO ( CHIẾM 30% KẾT QUẢ )

3. PHƯƠNG PHÁP TRIẾT LÝ CHƠI ( CHIẾM 10% KẾT QUẢ ) Đó là Lý Do Tại Sao mà Nhiều người chơi biết đủ cả mọi phương pháp, tham gia đủ các room, Nhận nhiều thông tin nhưng vẫn không nằm trong được 5% số nhà đầu tư CHIẾN THẮNG THỊ TRƯỜNG


Mới hơn


Facebook Youtube Top